Rozprašovač

  • Sprayer

    Rozprašovač

    1. Úžitkový vzor sa vzťahuje na poľnohospodársky stroj, najmä na zariadenie na prepravu sadeníc ryže, prepravu obilia, rozmetanie hnojív a drvenie liekov na ryžovom poli.So zrýchľujúcim sa tempom národnej modernizácie poľnohospodárstva sa úroveň poľnohospodárskej mechanizácie v Číne výrazne zlepšila.Pokiaľ ide o pestovanie na ryžových poliach, je veľmi bežné, že presádzačka ryže nahrádza umelú presádzačku.Ale následným problémom je, že...