Postrekovač

  • Sprayer

    Postrekovač

    1. Úžitkový vzor sa týka poľnohospodárskeho stroja, najmä zariadenia schopného prepravovať sadenice ryže, prepravu obilia, rozmetávanie hnojív a porážanie liekov na ryžovom poli. S rastúcim tempom národnej modernizácie poľnohospodárstva sa úroveň poľnohospodárskej mechanizácie v Číne výrazne zlepšila. Pokiaľ ide o kultiváciu ryžových polí, je veľmi bežné, že ryžový transplantačný stroj nahrádza umelý transplantačný stroj. Ale následný problém je, že ...